Jakość

Misja firmy

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz spełnienie oczekiwań klientów. Certyfikacja, stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami przepisów prawnych, standardu IFS i BRC, służy zapewnieniu wysokiej jakości naszych wyrobów a tym samym wzrostowi zaufania Klientów oraz umocnieniu pozycji firmy i jej produktów na rynku.

Naszą misję realizujemy poprzez określanie następujących celów strategicznych:

  • Wzrost zaufania Klientów do jakości naszych wyrobów i utrzymanie dynamiki sprzedaży
  • Realizacja konkurencyjnej polityki cenowej przy zachowaniu wysokiej jakości produktów poprzez obniżenie kosztów wytwarzania w wyniku organizacji pracy
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości oraz utrwalanie świadomości, że jakość realizowana jest na każdym stanowisku pracy
  • Systematyczne budowanie kapitału ludzkiego opartego na zarządzaniu i kierowaniu rozwojem pracowników
  • Poprawa skuteczności zarządzania infrastrukturą, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem
  • Dobór dostawców w oparciu o ich zdolności do dostarczania surowców o wysokiej i stabilnej jakości

Deklaracja Kierownictwa

W imieniu całej Załogi i własnym deklarujemy realizację zamierzonych celów misji firmy oraz ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami standardów IFS i BRC. Zobowiązuję wszystkich pracowników do dołożenia wszelkich starań w realizacji wyznaczonych celów.

Prezes Zarządu