Komunikat nr 1 z dnia 28.09.2020 - WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą DEGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Karnieszewicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Karnieszewice 5, 76-004 Sianów, pokój nr 7 (KASA) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.